Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izpit za serviserja opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi

Serviser mora biti za izvajanje dejavnosti na opremi, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, strokovno usposobljen.

Kandidat za serviserja se pred opravljanjem izpita vključi v program usposabljanja, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Po zaključenem programu usposabljanja kandidat pristopi k izpitu. Kandidat se prijavi na  usposabljanje in izpit pri izvajalcu usposabljanja. Rok za prijavo se zaključi najkasneje 10 dni pred opravljenim izpitnim rokom.

Izvajalci usposabljanja so hkrati tudi izvajalci preverjanja usposobljenosti kandidatov za serviserje opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline (v nadaljevanju: izvajalci izpitov). Izpite izvaja izpitna komisija (predsednik- imenovan s strani ministra, ter dva člana-izpraševalca). Izpraševalce izbere Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi javnega poziva - seznam.

Za posamezen program usposabljanja in preverjanja (izpit) je pripravljen izpitni katalog, ki podrobneje določa izpitne vsebine, način izvajanja izpita in njegov obseg (izdelek, storitev, delovni preizkusi), trajanje izpita, merila za ocenjevanje, minimalne pogoje za uspešno opravljen del izpita ter priporočeno literaturo.

Program A - hlajenje/klimatizacija/toplotne črpalke: izpitni katalog,
Program C - protipožarna oprema: izpitni katalog,
Program D - visokonapetostni stikalni mehanizmi: izpitni katalog,
Program E - klimatske naprave v nekaterih motornih vozilih: izpitni katalog.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Serviser opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi