Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Javno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja

Izvajalec obratovalnega monitoringa mora imeti pridobljeno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja.

S pooblastilom se izvajalcu obratovalnega monitoringa priznajo upravičenosti za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa.

Izvajalec obratovalnega monitoringa pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri pristojnem organu. Po administrativnem in vsebinskem pregledu se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja.

Vloga mora vsebovati podatke o prosilcu za pooblastilo in navedbo o vrsti, področju in obsegu izvajanja prvih meritev ali obratovalnega monitoringa.

Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev monitoringa. Pooblastilo se izda za dobo največ šestih let.

Za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa je treba imeti akreditacijsko listino in sedež v Republiki Sloveniji.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Izvajanje obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja

Termin obnove

Pooblastilo se lahko ponovno izda na podlagi vloge vlagatelja.

Termin obnove: Po šestih letih