Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Licenca za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov

Licenca za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov je pogoj za zakonito opravljanje te dejavnosti na trgu.

Vlogo za pridobitev licence morate vložiti  pri Turistično gostinski zbornici Slovenije, kjer jih enkrat mesečno obravnava komisija za podeljevanje licenc.

Turistično gostinska zbornica Slovenije predlagatelju izda odločbo o dodelitvi licence.

REGISTER IZDANIH LICENC 

Mesečno ažuriran seznam turističnih agencij z dodeljeno licenco si lahko ogledate na naslovu: http://agencije.registri.si.

Dodatne informacije na Turistično gostinski zbornici posreduje:

Milena Jagarinec,
telefon: 01 5898 229,
E-naslov: milena.jagarinec@tgzs.si

Licenca ni potrebna v primerih:
 

  • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki trajajo manj kot 24 ur in ne vključujejo prenočevanja,
  • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki so ponujeni ali izvedeni občasno (skupna letna višina vplačanih zneskov za njihovo izvedbo ne presega 15.000 eurov).na nepridobitni podlagi samo za zaključene skupine potnikov in se javno ne oglašujejo,
  • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, kupljene na podlagi okvirne pogodbe za organiziranje poslovnih potovanj med podjetjem in drugo fizično ali pravno osebo, ki deluje za namene, povezane z njegovo pridobitno dejavnostjo.

Organizator turističnega paketa in povezanega potovalnega aranžmaja iz prve in druge alineje mora potnike pred njegovo izvedbo na jasen in razumljiv način obvestiti, da ne zagotavlja izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti organizatorja potovanja. 

Organizator turističnega paketa in povezanega potovalnega aranžmaja iz prve alineje mora zagotoviti vodjo poti ali turističnega vodnika.

Odvzem licence:

  • Imetnik licence preneha opravljati dejavnost organiziranja turističnih paketov in dejavnost prodaje turističnih paketov,
  • Imetnik licence  ne izpolnjuje več pogojev, predpisanih za imetnika licence.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Organiziranje turističnih paketov

Zadnja sprememba:
4. 10. 2021