Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta

Okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta se izdaja posebej za odstranjevanje: 

 • azbest cementnih izdelkov in ostalih izdelkov,
 • materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest,
 • posameznih vrst materialov, ki vsebujejo azbest.

Vloga za okoljevarstveno dovoljenje se vloži pisno ali elektronsko na obrazcu na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljnjem besedilu: MOPE).

Po formalni in vsebinski ustreznosti vloge MOPE izda okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta.

Odstranjevalec odpadkov mora spremembo svojih podatkov ali podatkov iz odločbe sporočiti na MOPE z vlogo v 30 dneh od nastanka spremembe.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Odstranjevanje azbesta

 • Izvajalec odstranjevanja azbesta, ki je gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, mora biti registriran za opravljanje dejavnosti gradbeništva ali vzdrževanja naprav – skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti so to lahko:

  • 43.990 druga specializirana dela,
  • 43.110 rušenje objektov,
  • 43.910 postavljanje ostrešij in krovska dela.
 • Izvajalec mora razpolagati z osebno varnostno opremo za varovanje dihal:

  • pri koncentraciji azbestnih vlaken nižji od 0,15 vl/cm3 (npr. pri delih z azbest cementnimi izdelki, delih manjšega obsega, vzorčenju):
    • polobrazne /četrtinske maske s P2 filtrom,
    • polobrazne maske FFP2 s filtracijo delcev ali
    • maske z vetrilom in filtrom za delce TM1P;
  • pri koncentraciji azbestnih vlaken od 0,15 vl/cm3 do 6,0 vl/cm3:
    • obrazne maske s filtrom delcev P3;
  • pri delih s koncentracijo azbestnih vlaken nad 6,0 vl/cm3 (npr. pri sanaciji, kadar ni možno mokro odstranjevanju brizganega azbesta):
    • izolacijska naprava z obrazno masko ali ustnikom.

  Kadar obstaja nevarnost drugih poškodb ali tveganje za zdravje, mora delodajalec delavcem poleg osebne varovalne opreme za varovanje dihal zagotoviti še dodatno osebno varovalno opremo, kot npr. varovalno čelado, varovalna očala ali ščitnik za oči, varovalne rokavice, varovalne čevlje, varovalne škornje, čevlje z dodatno varovalno kapico, ipd.

  Dokazila

  • Podatki o vrsti osebne varovalne opreme in
  • dokazila o razpolaganju z navedeno vrsto osebne varovalne opreme.

 • Izvajalec mora razpolagati z napravami in opremo:

  • za ustrezno ograjevanje območja odstranjevanja azbesta z ustreznimi zračnimi zaporami,
  • za ureditev posebnega prostora za dekontaminacijo osebja,
  • za ureditev posebnega prostora za dekontaminacijo materiala,
  • za ustrezno izvajanje odstranjevanja s tehniko rokavične vreče,
  • industrijski sesalnik za sesanje površin objekta ali naprave, kjer se je izvajalo odstranjevanje materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest,
  • črpalke za izsesavanje zraka iz območja odstranjevanja,
  • merilna mesta za izvajanje rednih meritev prisotnosti azbesta.
 • Izvajalec mora zagotoviti načine odstranjevanja, pri katerih koncentracije azbesta vlaken v zraku na območju odstranjevanja azbesta ne presegajo mejnih vrednosti za azbest, ki znaša 0,1 vl/cm3 v osemurnem časovno tehtanem povprečju.

  Pred odstranjevanjem mora izvajalec odpadni azbest:

  • obdelati s postopki utrjevanja ali uničevanja azbestnih vlaken ali
  • pakirati v vrečke tako, da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje.

  Odstranjeni material, ki vsebuje azbest, filtri, varovalna obleka ter drugi z azbestom kontaminirani odpadki se morajo na mestu njihovega nastanka embalirati tako, da je preprečeno vsako sproščanje azbesta vlaken v okolje. Za embaliranje se uporabljajo ustrezne dvoslojne vreče ali folije iz umetne mase.

  Dokazila

  • Podatki o načinih odstranjevanja materialov, ki vsebujejo azbest, ter nadzor med odstranjevanjem teh materialov;
  • podatki o načinu odstranjevanja azbestnih odpadkov;
  • podatki o merilni tehniki za določanje koncentracije azbestnih vlaken v zraku.

 • Če gre za odstranjevanje šibko vezanega azbesta, mora izvajalec zagotoviti, da koncentracija azbestnih vlaken v zraku, ki se skozi filtre izpušča v okolico, ne presega vrednosti 0,0005 vl/cm3.

  Dokazila

  • Dokazila, da koncentracija azbestnih vlaken na območju odstranjevanja azbesta ne bo presegla mejnih vrednosti.

 • Izvajalec mora razpolagati z napravami in opremo za:

  • obdelavo azbestnih odpadkov s postopkom utrjevanja ali uničevanja azbestnih vlaken ali
  • pakiranje v ustrezne vreče.

  Dokazila

  • Podatki o opremi za ravnanje z odpadki in
  • dokazila o razpolaganju z opremo.

Seznam dejavnosti