Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov na premični napravi na območju gradbišč

Gradbeni odpadki, ki nastajajo na gradbiščih pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta, se lahko v primeru ustreznosti odpadka (t.j. odpadek ni nevaren), predelajo na samem gradbišču, kjer so nastali. Predelava se izvrši s premično napravo, ki predeluje odpadke na območjih gradbišč. Predelajo se lahko le inertni odpadki. Ostale odpadke se izloči in preda osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki.

Za premično napravo za predelavo gradbenih odpadkov na območju gradbišč je potrebna pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov. V okoljevarstvenem dovoljenju se določi dovoljene vrste odpadkov, vrsto postopka predelave, največjo letno dovoljeno količino predelanih odpadkov, način ravnanja z odpadki in preostanki odpadka po predelavi, možnost nastanka proizvodov po predelavi, ukrepi za preprečevanje vplivov na okolje, način in vsebina označevanja mesta obdelave in dovoljeni časovni okvir predelave na posameznem gradbišču.

Pogoji in dokazila

Seznam dejavnosti