Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Okoljevarstveno dovoljenje za uporabo komposta ali digestata ter obdelanega blata

Za uporabo obdelanega blata v kmetijstvu ter uporabo komposta ali digestata, ki ni proizvod, mora pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za vnos v ali na tla v skladu z Uredbo o odpadkih.

Pogoji in dokazila

 • Uporabnik komposta ali digestata, ki ni proizvod, lahko uporablja kompost ali digestat v skladu s 25. ali 26. členom Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.

  Pravne podlage

 • Vlagatelj, ki zaproša za okoljevarstveno dovoljenje za uporabo komposta ali digestata ter obdelanega blata mora biti lastnik zemljišča, sredstev za prevzem odpadkov, če sam prevzema odpadke pri njihovih imetnikih, in drugih premičnin, potrebnih za izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov, razen če vlagatelj zaproša za okoljevarstveno dovoljenje z veljavnostjo manj kot dve leti.

  Pravne podlage

 • Pri obratovanju naprave za obdelavo odpadkov morajo biti zagotovljeni ukrepi za izpolnitev okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, ravnanje s posamezno vrsto odpadkov ali posamezni postopek obdelave odpadkov, ter ukrepi v skladu z Uredbo o odpadkih.

  Obdelava odpadkov ne sme ogrožati človekovega zdravja ali povzročati škodljivih vplivov na okolje iz prvega odstavka 10. člena Uredbe o odpadkih.

  Pravne podlage

 • Vlagatelju, ki zaproša za okoljevarstveno dovoljenje za uporabo komposta ali digestata ter obdelanega blata v zadnjih dveh letih pred dnevom vložitve vloge ni bilo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, odvzeto okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

  Pravne podlage

Seznam dejavnosti

Zadnja sprememba:
31. 3. 2023