Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Okoljevarstveno dovoljenje za vnos zemeljskega izkopa v tla

Za zemeljski izkop, ki nastaja pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta, če ni onesnažen z nevarnimi snovmi, je potrebna pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov po postopku z oznako R10.

Ustreznost izkopa in vnosa se dokazuje z oceno kakovosti zemeljskega izkopa in oceno kakovosti tal na območju, na katerem se bo uporabil zemeljski izkop. Vnos zemeljskega izkopa mora biti izveden tako, da bodo zemljišča na parcelni meji prilagojena sosednjemu zemljišču in da na parcelnih mejah ne bo višinskih razlik.

Pogoji in dokazila

Seznam dejavnosti