Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pogodba o izvajanju obvezne gospodarske javne službe

Prevoz potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu zagotavlja država kot javno dobrino z obvezno gospodarsko javno službo v obsegu, kot jo določa prometna politika na področju javnega potniškega prometa.

Obvezna gospodarska javna služba prevoznikov obsega neposreden prevoz in dejavnosti, ki omogočajo nemoten, učinkovit in racionalen prevoz na kakovostni ravni. Izvajalec obvezne gospodarske javne službe mora pri tem skrbeti za učinkovito poslovodenje in z zagotavljanjem kakovostnega prevoza spodbujati to obliko javnega prevoza. Obvezno gospodarsko javno službo prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu mora izvajalec izvajati nepretrgano v skladu z voznim redom.

Izvajalec obvezne gospodarske javne službe in s tem tudi prevoznik so Slovenske železnice, d. o. o. , ki opravljajo storitve javnega potniškega prevoza v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu. 

Država in izvajalec obvezne gospodarske javne službe neposredno skleneta pogodbo o izvajanju obvezne gospodarske javne službe. .

Trajanje pogodbe o izvajanju obvezne gospodarske javne službe je omejeno in ni daljše od desetih let ter se lahko podaljša za največ polovico časa trajanja pogodbe.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Prevoz potnikov v železniškem prometu

Register dovoljenj

Register ne obstaja

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021