Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja

Pravica za opravljanje požarnega varovanja se pridobi s pooblastilom. Pooblastilo izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Pogoji za pridobitev pooblastila:

  • licenca za varovanje premoženja,
  • zaposlenih najmanj pet varnostnikov z opravljenim preizkusom znanja oziroma usposobljenosti iz varstva pri delu,
  • neposredna in stalna komunikacija med VNC in varnostniki (lahko dogovor z VNC o opravljanju nalog tehničnega varovanja),
  • ustrezna oprema za vozila, s katerimi se opravlja požarno varovanje. V vozilih morata biti nameščena najmanj dva gasilnika, in sicer gasilnik na ABC-prah z gasilno sposobnostjo 27A, 144B in gasilnik CO(2) z gasilno sposobnostjo 144B.

Predlagatelj vloži pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje vlogo za izdajo pooblastila. Pooblastilo se izda za nedoločen čas. 

Imetniki pravice za opravljanje požarnega varovanja morajo najmanj enkrat letno omogočiti zaposlenim, navedenim na pooblastilu, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje iz varstva pred požarom. O usposabljanju za varstvo pred požarom se vodi evidenca.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Izvajanje požarnega varovanja