SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij

Za preizkušanje hidrantnih omrežij je treba pridobiti pooblastilo, ki ga v upravnem postopku izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na pooblastilu so navedeni tehnični nadzorniki, ki preizkušajo hidrantna omrežja. 

Vlogo za pridobitev pooblastila za preizkušanje hidrantnih omrežij in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljete na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana.

Pooblastilo velja za nedoločen čas in se lahko predčasno odvzame, če izvajalec pregledov ne izpolnjuje več pogojev ali zaradi večjih nepravilnosti pri delu. O vsaki spremembi mora vzdrževalec obvestiti izdajatelja pooblastila najkasneje v 30 dneh.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Preizkušanje hidrantnih omrežij

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezni statusno obliko. Pooblaščeni izvajalcev hidrantnega omrežja mora biti registriran za dejavnost tehnično preizkušanje in analiziranje (71.200).

 • Hidrantna omrežja lahko preizkuša izvajalec, če ima naslednjo opremo:

  • prehodni kos z dvema B spojkama in s priključkom za manometer v sredini – 2 kosa,
  • prehodno spojko B – C – 2 kosa,
  • orodje za delo s podzemnim hidrantom (ključ za hidrant, nastavek z enim B iztokom, ključ za spojke – 2 kompleta,
  • slepo spojko C – 2 kosa,
  • ročnik s pipo – navadni C – 1 kos,
  • ustnike za ročnike Ø 8, 10, 12, 16, 18, 20,
  • tabelo za določanje iztoka iz ročnika pri izmerjenem tlaku pri različnih šobah,
  • manometer za vodo, 0 – 15 bar, razred natančnosti 1.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Ministrstvo za obrambo

  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana

 • Tehnični nadzornik pooblaščenega izvajalca pregleda dokumentacijo in po predpisanem postopku preizkusi hidrantno omrežje. Po opravljenem preizkusu pripravi pisno poročilo, ki mora vsebovati ugotovitve preizkusa in pomanjkljivosti, ki jih mora zavezanec odpraviti preden mu izvajalec izda potrdilo o brezhibnem delovanju. Po odpravi pomanjkljivosti mora tehnični nadzornik ponovno opraviti preizkus hidrantnega omrežja.

  Tehnični nadzornik mora imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe tehniške smeri in najmanj eno leto delovnih izkušenj pri preizkušanju hidrantnega omrežja.

  Podrobneje

Register dovoljenj

Zadnja sprememba:
18. 2. 2022