Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Potni list izdaja Sektor za identifikacijo in registracijo (SIR) na podlagi registracije v CRG.

Potni list za govedo je dokument, ki se izda ob rojstvu govedi, prejemu govedi iz držav članic EU in uvozu govedi iz tretjih držav in spremlja govedo do konca življenja ali izvoza v tretje države.

Imetnik govedi hrani potne liste na gospodarstvu, kjer se govedo nahajajo. Če se govedo premika, mora govedo na poti spremljati veljaven potni listi.

Na potnem listu so natisnjeni osnovni podatki o živali (identifikacijska številka, rojstni podatki, podatki o prvem imetniku govedi). Prvi imetnik, ki mu je izdan potni list za govedo, s podpisom jamči, da so podatki na potnem listu točni.

Vsak naslednji imetnik goveda mora v potni list takoj po prejemu vpisati podatke o svojem gospodarstvu, datum prejema goveda in se podpisati. S tem potni list za govedo postane veljaven. V ustrezne rubrike potnega lista imetnik goveda vpiše tudi premike na planinske in skupne pašnike ter sejme in razstave.

Imetnik govedi zaprosi za potni list za govedo, tako da registrira govedo v centralni register govedi (CRG). V roku 14 dni po uspešno opravljeni registraciji imetnik prejme po pošti potni list.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020