SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Potrdilo o občasnem opravljanju pogrebne dejavnosti

Kazalo

Obrazec za izdajo potrdila o občasnem opravljanju pogrebne dejavnosti v Republiki Sloveniji za obdobje enega meseca vložite na ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.

Izvajalec, ki občasno opravlja pogrebno dejavnost v Republiki Sloveniji je lahko:

  • pravna ali fizična oseba iz države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: država pogodbenica), ki v svoji državi izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti, 
  • pravna ali fizična oseba, ki nima sedeža v državi pogodbenici, vendar v svoji državi izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti in je izpolnjen pogoj materialne vzajemnosti. 

Izvajalec mora vložiti prijavo za občasno opravljanje pogrebne dejavnosti v Republiki Sloveniji pred prvim občasnim opravljanjem pogrebne dejavnosti pri ministrstvu na obrazcu za izdajo potrdila.

Vsaki prijavi je potrebno priložiti potrdilo o plačani taksi za prijavo in potrdilo v višini 9 EUR skladno z Zakonom o upravnih taksah, ki se plača na račun TRR SI56 0110-0100-0315-637, sklic 11 21300-7111002.

Prijavo v elektronski obliki vložnik pošlje na naslov gp.mgrt(at)gov.si.

Potrdilo se izda za obdobje enega meseca.

Ministrstvo izda potrdilo tudi fizični ali pravni osebi, ki želi opravljati pogrebno dejavnost v drugi državi, da izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Zadnja sprememba:
28. 9. 2021