Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Potrdilo za naziv Preizkušeni državni revizor

Posameznik lahko opravlja naloge preizkušenega državnega revizorja, ko pridobi potrdilo o pridobljenem nazivu.

Potrdilo za revizorski naziv  preizkušeni državni revizor se izda posamezniku, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev naziva.

Vloga za pridobitev potrdila se vloži pri Računskem sodišču Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana.

Preizkušeni državni revizor lahko postane oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je uspešno opravil strokovni izpit za naziv preizkušeni državni revizor.

Naziv preizkušeni državni revizor lahko dobi tudi kandidat, ki je pridobil naziv preizkušeni državni notranji revizor na podlagi Zakona o javnih financah, če izpolnjuje ostale predpisane pogoje in uspešno zagovarja zaključno nalogo.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Preizkušeni državni revizor

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021