Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ponudniki programov se lahko prijavijo na dva različna javna razpisa:

 • za pridobitev radijskih frekvenc za opravljanje analogne radiodifuzije in
 • za pridobitev pravice razširjanja programov na razpisanem območju v digitalni radiodifuzni tehniki.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije vodi postopek javnega razpisa in opravi izbiro na podlagi obrazloženega predloga Sveta za radiodifuzijo in v skladu z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije.

Pred prijavo na javni razpis mora vlagatelj imeti pridobljeno dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti.

Pogoji in dokazila

 • V postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki za analogno radiodifuzijo se upoštevajo zlasti učinkovitost rabe frekvenc in naslednja merila glede izvajanja radijske oziroma televizijske dejavnosti:

   

  • obseg lastne produkcije oziroma produkcije slovenskih avdiovizualnih del,
  • politična nevtralnost programa,
  • žanrska in tematska raznovrstnost ponudbe,
  • stopnja razvitosti radiodifuzije na določenem območju,
  • dosežena stopnja pokritosti razpisanega področja z istim programom,
  • mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom,
  • zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski ali televizijski program,
  • ekonomsko stanje prosilca, tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanja programa,
  • število potencialnih uporabnikov,
  • dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije,
  • trajanje (obseg) programa.

  V postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki programa v digitalni radiodifuzni tehniki pa se upoštevajo zlasti:

   

  • žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe,
  • obseg lastne produkcije,
  • količina produkcije slovenskih avdiovizualnih del (za televizijske programe),
  • obseg slovenske glasbe (za radijske programe),
  • trajanje (obseg) programa,
  • uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih.

  Pri izbiri programa imajo prednost

  programi, ki se na razpisanem območju že razširjajo po radijskih

  frekvencah za analogno radiodifuzijo, in prosto dostopni (nekodirani)

  programi.

  Pravne podlage

 • V postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki za analogno radiodifuzijo se upoštevajo zlasti učinkovitost rabe frekvenc in naslednja merila glede izvajanja radijske oziroma televizijske dejavnosti:

   

  • obseg lastne produkcije oziroma produkcije slovenskih avdiovizualnih del,
  • politična nevtralnost programa,
  • žanrska in tematska raznovrstnost ponudbe,
  • stopnja razvitosti radiodifuzije na določenem območju,
  • dosežena stopnja pokritosti razpisanega področja z istim programom,
  • mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom,
  • zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski ali televizijski program,
  • ekonomsko stanje prosilca, tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanja programa,
  • število potencialnih uporabnikov,
  • dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije,
  • trajanje (obseg) programa.

  V postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki programa v digitalni radiodifuzni tehniki pa se upoštevajo zlasti:

   

  • žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe,
  • obseg lastne produkcije,
  • količina produkcije slovenskih avdiovizualnih del (za televizijske programe),
  • obseg slovenske glasbe (za radijske programe),
  • trajanje (obseg) programa,
  • uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih.

  Pri izbiri programa imajo prednost

  programi, ki se na razpisanem območju že razširjajo po radijskih

  frekvencah za analogno radiodifuzijo, in prosto dostopni (nekodirani)

  programi.

  Pravne podlage

Register dovoljenj

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021