Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Predhodna presoja vpliva na okolje (predhodni postopek)

Predhodni postopek je postopek predhodne presoje, v katerem se ugotovi, ali bo treba za posamezen poseg izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Izvede se le za posege v okolje, pri katerih se zaradi značilnosti nameravanega posega ali njihove lokacije lahko pričakujejo pomembni vplivi na okolje, ki jih določa Uredba.

Vlogo za presojo vpliva na okolje (predhodni postopek) se lahko vloži:

  • elektronsko preko portala SPOT ali
  • fizično na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.