Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priglasitev eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov

Eksplozivi ali pirotehnični izdelki se lahko dajo v promet, ko je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in imajo oznako CE.

Preden se eksplozivi ali pirotehnični izdelki dajo v promet, jih je treba priglasiti Ministrstvu za notranje zadeve, ki izda potrdilo o priglasitvi. Na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve sta objavljena seznam priglašenih eksplozivov in seznam priglašenih pirotehničnih izdelkov.

Eksplozive ali pirotehnične izdelke priglasi pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki.

Preklic potrdila o priglasitvi

Ministrstvo za notranje zadeve na predlog Inšpektorata RS za notranje zadeve z odločbo v celoti ali v posameznem delu prekliče že izdano potrdilo o priglasitvi, kadar se s ponovnim preskusom eksploziva ali pirotehničnega izdelka ugotovi njuna neskladnost z bistvenimi varnostnimi zahtevami, ki se jih ne da naknadno odpraviti.

Zadnja sprememba:
3. 10. 2022