Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priglasitev kozmetičnega izdelka – distributer

Distributer opravi elektronsko priglasitev kozmetičnega izdelka v primeru, da omogoči dostopnost kozmetičnega izdelka na trgu v državi članici, ki se že prodaja v drugi državi članici, in na svojo pobudo prevede podatke na označbi na izdelku,da se uskladi z nacionalno zakonodajo. 

Distributer v elektronski obliki na Evropsko komisijo predloži naslednje informacije:

  1. kategorijo kozmetičnega izdelka, njegovo ime v državi članici od koder je kozmetični izdelek odposlan in ime v državi članici, kjer je dostopen na trgu, kar omogoča njegovo natančno identifikacijo;
  2. državo članico, v kateri je kozmetični izdelek dostopen;
  3. svoje ime in naslov;
  4. ime in naslov odgovorne osebe, pri kateri je dokumentacija z informacijami o izdelku vselej na voljo; 

Elektronska priglasitev kozmetičnega izdelka se opravi preko spletnega priglasitvenega portala za kozmetične izdelke (ang. Cosmetic Products Notification Portal, CPNP).

Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila priročnik za uporabo CPNP portala in povezavo za dostop do portala ter najbolj pogosto zastavljena vprašanja glede uporabe CPNP portala.

Pogoji in dokazila

Register dovoljenj

Register ni javen