Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priglasitev kozmetičnega izdelka – odgovorna oseba

Preden je kozmetični izdelek dan na trg, mora odgovorna oseba opraviti elektronsko priglasitev kozmetičnega izdelka na Evropsko komisijo.

Odgovorna oseba v elektronski obliki na Evropsko komisijo predloži naslednje informacije:

  • kategorijo kozmetičnega izdelka in njegovo ime ali imena, ki omogočajo njegovo specifično identifikacijo;
  • ime in naslov odgovorne osebe, pri kateri je dokumentacija z informacijami o kozmetičnem izdelku vselej dostopna;
  • državo izvora v primeru uvoza;
  • državo članico, v kateri se bo kozmetični izdelek dal na trg;
  • kontaktne podatke fizične osebe, s katero se po potrebi lahko stopi v stik;
  • prisotnost snovi v obliki nanomaterialov;
  • ime in številko CAS (Chemicals Abstracts Service) ali ES številko snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), kategorije 1A ali 1B;
  • okvirno formulacijo, ki omogoča hitro in ustrezno zdravljenje v primeru težav.

Elektronska priglasitev kozmetičnega izdelka se opravi prek spletnega priglasitvenega  portala za kozmetične izdelke (ang. Cosmetic Products Notification Portal, CPNP). Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila priročnik za uporabo CPNP portala za priglasitev kozmetičnih izdelkov in najbolj pogosto zastavljena vprašanja glede uporabe CPNP portala.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Proizvodnja kozmetičnih izdelkov

Register dovoljenj

Register ni javen