Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priglasitev organa za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov

Priglašeni organi za ugotavljanje skladnosti gradbenih proizvodov so pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so bili predhodno imenovani s strani ministra Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Postopek imenovanja se začne z vložitvijo zahteve za priglasitev pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Minister imenuje tri ali več člansko komisijo, ki izda mnenje o ustreznosti zahteve.

Vloga in mnenje komisije se posreduje ministru, ki izda odločbo o imenovanju ali zavrne zahtevo za imenovanje.

Priglasite opravi minister, pristojen za gospodarstvo. Organ za ugotavljanje skladnosti se priglasi Evropski komisiji in sicer v NANDO bazo (baza vseh priglašenih organov Evropske unije, za vse vrste proizvodov).

Priglasitev vsebuje:

  • navedbo priglašenega organa, z identifikacijsko številko, ki jo je določila EK
  • sistem ugotavljanja skladnosti (1, 1+, 2+ in 3) in
  • vrsto gradbenih proizvodov, na katere se priglasitev nanaša.