Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priglasitev organa za ugotavljanje skladnosti

Priglašeni organi za ugotavljanje skladnosti so pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so bili predhodno imenovani s strani ministra Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Postopek imenovanja se začne z vložitvijo zahteve za priglasitev pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Minister imenuje tri ali več člansko komisijo, ki izda mnenje o ustreznosti zahteve.

Vloga in mnenje komisije se posreduje ministru, ki izda odločbo o imenovanju ali zavrne zahtevo za imenovanje.

Pogoji

Termin obnove

Veljavnost odločbe o določitvi subjekta za organ za ugotavljanje skladnosti je lahko časovno omejena ali pa velja do preklica.