Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priznanje revizorskega naziva pridobljenega v tujini

Revizorski naziv se prizna osebi, ki je primerljiv revizorski naziv pridobila v tujini, če o tem predloži ustrezne dokaze in če je bil ta naziv pridobljen pod enako zahtevnimi pogoji, kot jih določa ta pravilnik.

Primerljiv revizorski naziv, pridobljen pod enako zahtevnimi pogoji, je tisti, ki ga kandidat pridobi po uspešno opravljenih preizkusih znanj iz vsebin predmetov po programu izobraževanja ter priprave in zagovora zaključne naloge, ki se nanaša na področje državne revizije ali je v povezavi s pristojnostmi računskega sodišča.

Če se ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v prejšnjem odstavku, se mu omogoči, da opravi manjkajoči del.

O priznanju revizorskega naziva in morebitnih dodatnih pogojih za priznanje odloča predsednik računskega sodišča.