Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Registracija in označevanje stojišča

Čebelar lahko premike čebel na pašo izvaja le na registrirana stojišča.

Stojišče je geografsko zaokrožen prostor, namenjen za začasne dovoze čebel na pašo ali na prezimovanje po potrjenem pašnem redu.

Upravljavec stojišča je izvajalec pašnega reda.

Registracijo stojišč opravi odgovorna oseba za vodenje seznama stojišč izvajalca pašnega reda, ki je določena in potrjena z vlogo za potrditev ali dopolnitev pašnega reda. Na stojiščih so hkrati praviloma čebele enega čebelarja, lahko pa tudi večih.

Ob registraciji stojišča je treba navesti naslednje podatke:

  • ime in priimek odgovorne osebe za registracijo stojišč;
  • podatke iz katastra (katastrskega občina, parcela) in geografsko koordinate lokacije stojišča;
  • kapaciteto stojišča, izraženo v številu čebeljih družin;
  • datum registracije.

Pristojni organ dodeli registrsko številko stojišča na podlagi oddane registracije. Čebelar mora na stojišču takoj po namestitvi čebel na vidnem mestu namestiti kopija veterinarskega potrdila za promet s čebelami ter ime izvajalca pašnega reda.

Ob registraciji stojišča mora biti potrjen pašni red, čebelar mora poskrbeti za ustrezno namestitev čebel in stojišč.

Seznam dejavnosti

Register dovoljenj

Register ni javen