Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni izpit za pomorskega pilota

Za izvajanje pilotaže na določenem območju mora pomorski pilot opraviti strokovni izpit za pilota ladij in s tem pridobiti pilotsko izkaznico na podlagi katere Uprava Republike Slovenije za pomorstvo pilota vpiše v register pilotov.

Oseba, ki želi pristopiti k opravljanju izpita mora imeti naziv "prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več in praktične izkušnje ter  zdravstveno sposobnost in opravljen izpit iz varstva pri delu.

Strokovni izpit za pomorskega pilota je sestavljen iz ustnega in praktičnega dela in se opravlja na Upravi Republike Slovenije za pomorstvo in na ladji.

Kandidat za opravljanje strokovnega izpita mora vložiti pisno prijavo na Upravo Republike Slovenije za pomorstvo.

Strokovni izpit se opravlja pred izpitno komisijo. Kandidat najprej opravi ustni del strokovnega izpita. Po opravljenem ustnem izpitu kandidat lahko opravi praktični del na tistem območju, kjer bo opravljal pilotiranje ladij najkasneje v roku enega meseca. Kandidatu, ki opravi strokovni izpit, izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo pilotsko izkaznico, ki jo mora imeti pilot pri sebi, kadar opravlja pilotiranje ladij. Pilotska izkaznica velja za dve leti.

Pilot, ki je pridobil pilotsko izkaznico in želi opravljati pilotiranje ladij izven koprskega tovornega pristanišča, mora za to območje opraviti praktični preizkus pilotiranja ladij.

Kandidat ima pravico do ugovora, če se ne strinja z oceno.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Pomorski pilot

Termin obnove

Veljavnost pilotske izkaznice podaljšuje Uprava Republike Slovenije za pomorstvo na podlagi potrdila o opravljenem zdravniškem pregledu in priznane strokovne usposobljenosti. Strokovna usposobljenost se prizna pilotu, če je v predhodnih dveh letih opravil najmanj 80 manevrov.

Termin obnove: Dve leti

Seznam poklicev

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021