Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Varnostno pooblastilo za upravljanje javne železniške infrastrukture

Za upravljanje javne železniške infrastrukture mora upravljavec pridobiti varnostno pooblastilo s strani pristojnega organa.

Varnostno pooblastilo vsebuje:

  • overitev, ki potrjuje, da upravljavec izvaja sistem varnega upravljanja javne železniške infrastrukture;
  • overitev, ki potrjuje, da upravljavec izvaja posebne zahteve, potrebne za varno načrtovanje, vzdrževanje in delovanje železniške infrastrukture, vključno z vzdrževanjem signalnovarnostnih naprav in vodenja prometa.

Za pridobitev varnostnega pooblastila je treba vložiti vlogo na pristojni organ. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda varnostno pooblastilo.

Varnostno pooblastilo velja največ pet let in se lahko na vlogo upravljavca podaljša. Varnostno pooblastilo se delno ali v celoti dopolni vselej, kadar pride do sprememb glede železniške infrastrukture. O vseh spremembah mora imetnik varnostnega pooblastila obvestiti pristojni organ.

Termin obnove

Varnostno pooblastilo velja največ pet let in se lahko na vlogo upravljavca podaljša.