Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Verifikacija varovanih oddelkov pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev, ki izvajajo institucionalno varstvo

Varovani oddelek je oddelek v socialnovarstvenem zavodu, kjer so stanovalci zaradi svojih potreb, povezanih s težavami v duševnem zdravju nepretrgoma deležni posebne zaščite in varstva ter oddelka oziroma zavoda ne morejo zapustiti po lastni volji.

Pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev, ki izvajajo institucionalno varstvo (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), se glede na potrebe oseb, za katere se v tem zavodu izvaja institucionalno varstvo, organizirajo naslednje vrste varovanih oddelkov:

  • varovani oddelek za osebe s težavami v duševnem zdravju,
  • varovani oddelek za osebe z več motnjami (težave v duševnem razvoju in dolgotrajne težave v duševnem zdravju) in
  • varovani oddelek za osebe, ki zaradi posledic upada kognitivnih funkcij potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor.

Izvajalci morajo varovane oddelke verificirati.

Verifikacijo lahko pridobijo oddelki, ki izpolnjujejo predpisane kadrovske, tehnične in prostorske pogoje.

Za postopek verifikacije minister za solidarno prihodnost imenuje komisijo, ki ima šest članov, od katerih so trije stalni člani in trije nadomestni člani.

Če komisija ugotovi, da izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje, izda minister sklep o verifikaciji varovanega oddelka.