SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v razvid se opravi na podlagi predloga za vpis po naslednjem postopku:

1. Vlogo se vnaša preko aplikacije, ki jo odprete s klikom na povezavo:
http://app2.sport.si/razvidivloge/OnlineApplication.xhtml?applicationType=PS.

2. Ko končate vnos in preverite pravilnost podatkov in s klikom na gumb "shrani" shranite vnesene podatke, s klikom na gumb "tiskaj" pa oblikujete obrazec vloge.

3. Vlogo natisnete, podpišete in pošljete (velja samo za poklicne športnike) na pristojno nacionalno panožno športno zvezo (NPŠZ), da vam izpolni spodnji del obrazca (potrdilo).

4. Izpolnjeno vlogo je treba poslati v elektronski obliki na e-naslov ministrstva gp.mizs@gov.si ali v pisni obliki na:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Direktorat za šport
Masarykova 16
1000 Ljubljana

Obravnavajo se samo popolne vloge (pravilno izpolnjeni obrazci s prilogo).

Vloge, ki ne bodo imele izpolnjene rubrike pooblastilo, bodo vročene izključno na naslov predlagatelja (športnika).

Vlagatelj se vpiše v razvid za nedoločen čas, mora pa pristojni organ redno, v roku 30 dni, obveščati glede sprememb v zvezi s pogoji za vpis v razvid.

Obvestilo vlagateljem glede obdelave osebnih podatkov (GDPR).

Izbris v razvid poklicnih športnikov

POZOR!
Z izbrisom preneha pravica do obveznih oblik zavarovanja: zdravstvenega, invalidskega, pokojninskega.


Izbris iz razvida se opravi na podlagi predloga za izbris po naslednjem postopku:

1. Izpolnite obrazec, ki ga najdete na: Predlog za izbris iz razvida poklicnih športnikov.

2. Pri vnosu je neobvezno polje pooblastilo. Izpolnite samo, če želite, da se odločba vroča na drug naslov ali ime, kot je naslov opravljanja dejavnosti.

3. Ko končate vnos in preverite pravilnost podatkov, vlogo natisnite in podpišite.

4. Vlogo je treba poslati v elektronski obliki na e-naslov ministrstva gp.mizs@gov.si ali (izjemoma) v pisni obliki na:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Direktorat za šport
Masarykova 16
1000 Ljubljana

5. Obravnavale se bodo samo popolne vloge (pravilno izpolnjene obrazce) v elektronski obliki poslane na naslov glavne pisarne ministrstva gp.mizs@gov.si.

6. Vloge, ki ne bodo imele izpolnjene rubrike pooblastilo bodo vročene izključno na naslov predlagatelja.

Kontaktna oseba:

g. Marko Rajšter
E: marko.rajster@gov.si
T: 01 400 57 62

Zadnja sprememba:
1. 2. 2021