Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register distributerjev FFS

Promet s FFS za nepoklicno rabo se lahko opravlja tudi v drugih prodajalnah z izključno neživilskim blagom, ki so vpisane v register distributerjev. Prodajalci pošljejo na UVHVVR vlogo v pisni obliki, ki mora vsebovati naslednje podatke:

  • osebno ime ali firmo,
  • naslov ali sedež in navedbo lokacije opravljanja prometa s FFS,
  • davčno številko,
  • vrsto dejavnosti.

Druge prodajalne z izključno neživilskim blagom morajo pri opravljanju prometa s FFS zagotavljati splošne informacije o tveganju za zdravje ljudi in okolje pri uporabi FFS.

Prodajo FFS za nepoklicno rabo lahko izvajajo druge prodajalne z izključno neživilskim blagom, če so vpisane register distributerjev FFS.

Pristojni organ vpiše druge prodajalne z izključno neživilskim blagom v register distributerjev FFS.