Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register drobnice (CRD)

Imetnik drobnice lahko zaprosi za dostop do centralnega registra drobnice (spletna aplikacija VOLOS). Za dostop do portala VOLOS mora imetnik živali vložiti vlogo. Predtem pa mora imetnik živali imeti urejen vpis v evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), urejeno ustrezno označitev in voditi register drobnice na gospodarstvu.

Pridobitev dostopa kot tudi uporaba sta brezplačni, uporaba programa pa je enostavna.

CRD vodi Sektor za identifikacijo in registracijo (SIR) v elektronski obliki.

CRD je računalniška zbirka podatkov o:

  • staležu drobnice na gospodarstvu,
  • o premikih živali med gospodarstvi,
  • operativnih podatkih o označevanju živali,
  • o nadzoru nad izvajanjem določb;
  • o izvajalcih nalog javne službe na področju označevanja in registracije drobnice,
  • o osebah, ki imajo dostop do podatkov iz CRD.

SIR za vsako gospodarstvo vsaj enkrat letno imetniku izda izpis iz CRD.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Reja drobnice

Seznam dejavnosti

Register dovoljenj

Register ni javno dostopen