Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register posrednikov v prometu z zdravili in učinkovinami

Poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost posredništva v prometu z zdravili ali učinkovinami na debelo, pred začetkom opravljanja dejavnosti priglasijo svojo dejavnost pri pristojnem organu za vpis v javno dostopen register posrednikov v prometu z zdravili in učinkovinami.

Pristojni organ o vpisu v register posrednikov v prometu z zdravili in učinkovinami izda potrdilo.

Priglasitev za vpis v register posrednikov v prometu z zdravili in učinkovinami vsebuje naslednje podatke:

  • ime in sedež poslovnega subjekta,
  • kontaktne podatke (kontaktna oseba, telefon, faks, e-pošta).

O spremembi podatkov, ki so bili predmet vpisa v register iz prvega odstavka tega člena, posredniki v prometu z zdravili in učinkovinami takoj obvestijo pristojni organ.