Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register šol vožnje

Vloga za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov se vloži pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu AVP).

Ko AVP ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov, predlagatelju izda odločbo za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil za tisto kategorijo motornih vozil, za katero izpolnjuje pogoje ter ga vpiše v Register šol vožnje.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Šola vožnje

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

  Dejavnost šole vožnje lahko poleg gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov opravljajo tudi javni in zasebni izobraževalni zavodi in druge pravne osebe zasebnega prava ter policija in vojska.

  Dokazila

  • Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) oziroma drugega ustreznega registra - pristojni organ pridobi po uradni dolžnosti.

 • Šola vožnje mora imeti učilnico za izvajanje teoretičnega dela usposabljanja kandidatov za voznike z ločenimi sanitarnimi prostori v istem objektu.

  Učilnica mora biti funkcionalno opremljena tako, da omogoča nemoteno poučevanje odraslih oseb.

  V učilnici mora biti na kandidata na razpolago najmanj 1,5 m2 delovne površine in za učitelja predpisov najmanj 3 m2 delovne površine.

  Učilnica mora biti opremljena z naslednjimi učnimi pripomočki:

  • optični medij, ki omogoča prikaz načel in pravil cestnega prometa ter delovanja in opreme motornih vozil,
  • šolsko tablo ali tablo z listi,
  • strokovno literaturo s področja cestnega prometa.

  Dokazila

  • Pogodba o lastništvu ali najemna pogodba za učilnico
  • Uporabno dovoljenje za učilnico

 • Poslovni prostor šole vožnje mora omogočati:

  • sprejem strank,
  • delo strokovnega vodje šole vožnje,
  • opravljanje administrativnega dela,
  • arhiviranje gradiva.

  Dokazila

  • Pogodba o lastništvu ali najemna pogodba za poslovni prostor
  • Uporabno dovoljenje za poslovni prostor

  • Vadbena površina mora omogočati izvajanje predpisanih vaj prve učne stopnje programa usposabljanja kandidatov za voznike,
  • Vhod na vadbeno površino mora biti urejen tako, da onemogoča nekontroliran vstop nepristojnim osebam in vozilom, ki bi ovirali proces usposabljanja,
  • Šola vožnje mora imeti za izvajanje vaj na vadbeni površini najmanj 25 stožcev ustrezne višine glede na kategorijo vozila, za katero šola vožnje izvaja usposabljanje.

  Dokazila

  • Pogodba o lastništvu ali najemna pogodba za neprometno površino
  • Uporabno dovoljenje za neprometno površino

 • Motorna vozila, na katerih kandidati za voznika opravljajo praktični del usposabljanja, morajo imeti na strehi svetlobno tablo z napisom "ŠOLA VOŽNJE L". Vozila, ki nimajo strehe, priklopna vozila in vozila kategorij C1, C, D1 in D, morajo biti namesto s svetlobno tablo med usposabljanjem kandidata za voznika označena s predpisanimi tablicami "L". Če učitelj vožnje pri usposabljanju kandidata za voznika kategorij AM, A1, A2, A, B1 in F spremlja kandidata za voznika v drugem vozilu, se mora pri usposabljanju uporabljati naprava za dvosmerno komunikacijo.

  Šola vožnje mora za usposabljanje kandidatov za voznike imeti opremljena motorna vozila tistih kategorij, za katere izvaja program usposabljanja, in sicer: 

  OBVEZNA OPREMA:

  1. za kategorijo AM:

  • kolo z motorjem (moped) na dveh kolesih;

  2. za kategorijo A1:

  • motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske prikolice, z močjo največ 11 kW ter razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ki lahko doseže hitrost najmanj 90 km/h. Če motorno kolo poganja motor z notranjim izgorevanjem, mora biti delovna prostornina motorja najmanj 115 cm3, če ga poganja električni motor, mora biti razmerje moč motorja/masa vozila najmanj 0,08 kW/kg;

  3. za kategorijo A2:

  • motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske prikolice, z močjo najmanj 20 kW in največ 35 kW ter razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,2 kW/kg. Če motorno kolo poganja motor z notranjim izgorevanjem, mora biti delovna prostornina motorja najmanj 395 cm3, če ga poganja električni motor, mora biti razmerje moč motorja/masa vozila najmanj 0,15 kW/kg;

  4. za kategorijo A:

  • motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske prikolice, katerega masa brez tovora ali potnikov presega 175 kg, z močjo motorja najmanj 50 kW. Če motorno kolo poganja motor z notranjim izgorevanjem, mora biti delovna prostornina motorja najmanj 595 cm3, če ga poganja električni motor, mora biti razmerje moč motorja/masa vozila najmanj 0,25 kW/kg;

  5. za kategorijo B1:

  • štirikolo, ki lahko doseže hitrost najmanj 60 km/h;

  6. za kategorijo B:

  • motorno vozilo, ki spada v to kategorijo in doseže hitrost najmanj 100 km/h;

  7. za kategorijo C1:

  • tovorno vozilo, ki spada v to kategorijo, z največjo dovoljeno maso najmanj 4000 kg in z dolžino najmanj 5 m, ki lahko doseže hitrost najmanj 80 km/h. Motorno vozilo mora biti opremljeno s sistemom proti blokiranju koles ter z ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf). Tovorni del mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina;

  8. za kategorijo C:

  • tovorno vozilo, ki spada v to kategorijo, z največjo dovoljeno maso najmanj 12000 kg, z dolžino najmanj 8 m in širino najmanj 2,4 m. Motorno vozilo mora biti opremljeno s sistemom proti blokiranju koles, z menjalnikom, pri katerem mora voznik ročno menjati prestave, ter z ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf). Tovorni del mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina. Skupna masa vozila mora biti najmanj 10000 kg, vozilo pa mora doseči hitrost najmanj 80 km/h;

  9. za kategorijo D1:

  • avtobus, ki spada v to kategorijo (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije opredeljena kot mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus), z največjo dovoljeno maso najmanj 4000 kg, ki lahko doseže hitrost najmanj 80 km/h in meri v dolžino najmanj 5 m. Motorno vozilo mora biti opremljeno s sistemom proti blokiranju koles ter z ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf);

  10. za kategorijo D:

  • avtobus, ki spada v to kategorijo (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije opredeljena kot mestni, zgibni mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus). Vozilo mora biti dolgo najmanj 10 m, široko najmanj 2,4 m in mora doseči hitrost najmanj 80 km/h. Biti mora opremljeno s sistemom proti blokiranju koles ter z ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf);

  11. Za kategorijo BE:

  • skupina vozil, ki je sestavljena iz ustreznega vlečnega vozila kategorije B ter dodanim priklopnim vozilom, katerega največja dovoljena masa ne sme biti manjša od 1000 kg in ne sme presegati 3500 kg, ki lahko doseže hitrost najmanj 100 km/h in ne spada v kategorijo B. Priklopno vozilo mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter široko in visoko vsaj toliko kakor vlečno vozilo. Zaprti del priklopnega vozila sme biti tudi ožji od vlečnega, če je pogled nazaj iz slednjega mogoč le z uporabo zunanjih vzvratnih ogledal motornega vozila. Skupna masa priklopnega vozila ne sme biti manjša od 800 kg;

  12. za posebni praktični del vozniškega izpita za vožnjo skupine vozil 
        kategorije B,
  katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne
        presega 4.250 kg, če je vlečnemu vozilu dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik
  :

  • skupina vozil, ki je sestavljena iz ustreznega vlečnega vozila kategorije B ter dodanim priklopnim vozilom, ki ni lahki priklopnik. Največja dovoljena masa skupine vozil mora presegati 3500 kg, a ne preseči 4250 kg. Če največja dovoljena masa vlečnega oziroma priklopnega vozila ni določena, mora masa skupine vozil presegati 3500 kg, vendar ne preseči 4250 kg;

  13. za kategorijo C1E:

  • skupina vozil, sestavljena iz tovornega vozila kategorije C1, ki mu je dodano priklopno vozilo z največjo dovoljeno maso najmanj 1250 kg. Ta skupina mora imeti dolžino najmanj 8 m in doseči hitrost najmanj 80 km/h. Tovorni del obeh vozil mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjava ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina vlečnega vozila. Zaprti del priklopnega vozila sme biti tudi ožji od vlečnega vozila, če je pogled nazaj iz slednjega mogoč le z uporabo zunanjih vzvratnih ogledal motornega vozila. Skupna masa priklopnega vozila ne sme biti manjša od 800 kg;

  14. za kategorijo CE:

  • skupina vozil, sestavljena iz tovornega vozila kategorije C, ki mu je dodano priklopno vozilo dolžine najmanj 7,5 m, ali s kombinacijo skupine vozil iz sedlastega vlačilca in ustreznega polpriklopnika. Ta skupina mora imeti najmanj 20000 kg največje dovoljene mase, dolžino najmanj 14 m in širino najmanj 2,4 m. Doseči mora hitrost najmanj 80 km/h. Skupina vozil mora biti opremljena s sistemom proti blokiranju koles, vlečno vozilo pa še z menjalnikom, pri katerem mora voznik ročno menjati prestave, ter ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf). Tovorni del mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjava ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina, skupna masa skupine vozil pa mora biti najmanj 15000 kg;

  15. za kategorijo D1E:

  • skupina vozil, ki je sestavljena iz avtobusa kategorije D1 (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije opredeljena kot mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus) in priklopnika z največjo dovoljeno maso najmanj 1250 kg. Tovorni del priklopnika mora biti zaprte izvedbe ter najmanj 2 m širok in 2 m visok. Priklopno vozilo mora imeti najmanj 800 kg skupne mase. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 80 km/h;

  16. za kategorijo DE:

  • skupina vozil, ki je sestavljena iz avtobusa kategorije D (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije opredeljena kot mestni, zgibni mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus) in priklopnika z največjo dovoljeno maso najmanj 1250 kg. Tovorni del priklopnika mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter biti najmanj 2 m širok in 2 m visok. Priklopno vozilo mora imeti najmanj 800 kg skupne mase. Vlečno vozilo mora biti dolgo najmanj 10 m, široko najmanj 2,4 m ter opremljeno z ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf), pa tudi s sistemom proti blokiranju koles. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 80 km/h;

  17. za kategorijo F:

  • traktor, ki mu je dodan traktorski priklopnik, katerega konstrukcijsko določena hitrost je večja od 30 km/h. Traktorski priklopnik mora biti obremenjen najmanj do 1/3 svoje nosilnosti.

  DODATNA OPREMA:

  1. vozila kategorije AM, A1, A2, A, B1 in F:

  • napravo, ki omogoča prostoročno zvezo za dvosmerno komunikacijo: kandidat za voznika–učitelj vožnje–kandidat za voznika;

  2. vozila kategorije B:

  • dodatno notranje in zunanje desno vzvratno ogledalo za učitelja vožnje;
  • dodatne stopalke sklopke, zavore in plina za učitelja vožnje.

  3. vozila kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE:

  • dodatni zunanji vzvratni ogledali za učitelja vožnje, razen pri vozilih, ki imajo ogledala nameščena tako, da lahko učitelj vožnje spremlja prometno situacijo v mrtvih kotih pred in ob vozilu ter spremlja promet za vozilom v ogledalih, ki so namenjena vozniku;
  • najmanj dodatno zavorno stopalko za učitelja vožnje.

  4. vozila kategorije F:

  • varnostno kabino;
  • dodatni sedež za učitelja vožnje;
  • dodatni zunanji vzvratni ogledali za učitelja vožnje;
  • najmanj dodatno zavorno stopalko za učitelja vožnje.

  Dodatno vgrajene stopalke za učitelja vožnje morajo biti strokovno pregledane v skladu s predpisi o homologaciji.


  Dokazila

  • Dokazilo o lastništvu motornih vozil - fotokopija
  • pogodbe o najemu motornih vozil - fotokopija

  Pravne podlage

 • V šolah vožnje smejo kandidate za voznike motornih vozil usposabljati samo učitelji vožnje in učitelji predpisov, ki imajo veljavno dovoljenje za učitelja vožnje oziroma učitelja predpisov. 

  Učitelj vožnje v šoli vožnje opravlja praktični del usposabljanja za kandidate za voznike motornih vozil.

  Učitelj vožnje lahko opravlja usposabljanja za kandidate za tiste kategorije vozil, za katero ima pridobljeno dovoljenje, oziroma lahko poučuje kandidata za voznika motornih vozil:

  1. kategorije F:

  • učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije B in veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije F,

  2. kategorij AM, A1, A2:

  • učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije A;

  3. kategorije B1:

  • učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije B;

  4. kategorije B, ki daje pravico voziti motorno vozilo te kategorije, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg

  • učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije BE (uporaba od 12. 1. 2018 dalje)

  5. kategorije C1:

  • učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije C;

  6. kategorije C1E:

  • učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije CE;

  7. kategorije D1:

  • učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije D;

  8. kategorije D1E:

  • učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije DE

  Pri poučevanju vožnje je učitelj vožnje odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga storil kandidat za voznika, razen, če ga ni mogel preprečiti.

  Podrobneje

 • Teoretični del usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil, ki obsega poučevanje s področja predpisov o varnosti cestnega prometa, osnov delovanja naprav in opreme na motornem vozilu, psihologije v cestnem prometu in prometne etike, smejo v šoli vožnje poučevati samo učitelji predpisov, ki imajo veljavno dovoljenje za učitelja predpisov ali učitelji vožnje z veljavnim dovoljenjem za učitelje vožnje, ki imajo najmanj izobrazbo, pridobljeno po višješolskih študijskih programih.

  Podrobneje

 • Za izvajanje dejavnosti usposabljanja kandidatov mora šola vožnje zagotavljati strokovnega vodjo šole vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje tega dela. 

  Strokovni vodja šole vožnje:

  • je odgovoren za vodenje izvajanja dejavnosti, 
  • skrbi za informiranje in izobraževanje učiteljev vožnje in učiteljev predpisov,
  • učitelje vožnje in učitelje predpisov napoti na redno obnavljanje in dopolnjevanje znanja,
  • je odgovoren za pravilno vodenje evidenc,
  • obvešča AVP o izvajanju usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil,
  • sodeluje z AVP in občasno spremlja izpitne vožnje,
  • svetuje kandidatom za voznike,
  • predstavlja šolo vožnje pred AVP,
  • je odgovoren - v skladu s predpisano vsebino in obsegom usposabljanja - za strokovnost in kakovost izvajanja usposabljanja kandidatov za voznike.

  Podrobneje

Seznam dejavnosti

Register dovoljenj