Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register tolmačev za znakovni jezik

Register tolmačev za znakovni jezik vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, in vsebuje:

  • datum in številko odločbe o vpisu v register;
  • osebne podatke (ime in priimek tolmača, datum in kraj rojstva, EMŠO, doseženo raven in smer izobrazbe, prebivališče, davčno številko);
  • datum in številko izdaje certifikata;
  • pridobljeno poklicno kvalifikacijo.

Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, izda odločbo o vpisu v register oziroma o izbrisu iz registra. O izdani odločbi ministrstvo obvesti tudi Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki vodi javno dostopno listo tolmačev za znakovni jezik, ki so vpisani v register.

Tolmač se izbriše iz registra tolmačev za znakovni jezik:

  • če umre;
  • če pisno izjavi, da ne želi več opravljati poklica tolmača;
  • če mu je bil izrečen ukrep prepovedi pravice opravljanja poklica tolmača.