Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register tujih dopisništev

Tuje dopisništvo se mora pred začetkom opravljanja dejavnosti v Sloveniji vpisati v register tujih dopisništev in tujih dopisnikov.Z vpisom v tuje dopisništvo pridobi akreditacijo v Republiki Sloveniji.

Predlog za vpis v register uprava tujega medija ali tuje tiskovne agencije vloži pri Ministrstvu za kulturo.

V predlogu za vpis dopisništva v register morajo biti navedeni naslednji podatki:

  • podjetje in sedež tuje tiskovne agencije oziroma izdajatelja medija, ki ustanavlja dopisništvo,
  • ime medija,
  • podatki o registraciji tuje tiskovne agencije ali tujega medija v matični državi,
  • sedež dopisništva v Republiki Sloveniji,
  • ime in priimek vodje dopisništva.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Tuje dopisništvo

Termin obnove

Odločba o akreditaciji se izda tujemu dopisništvu z veljavnostjo do enega leta in se lahko podaljša, če je predlog za podaljšanje vložen pred potekom njene veljavnosti.

Seznam dejavnosti

Register dovoljenj