SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Arhivist opravlja strokovna dela v arhivih; med drugim vrednoti dokumentarno gradivo pri ustvarjalcih, pripravlja pisna strokovna navodila za odbiranje arhivskega gradiva, izvaja pri ustvarjalcih strokovni nadzor, pridobiva in strokovno obdeluje arhivsko gradivo, vodi in izdeluje evidence arhivskega gradiva, povzetke, registre, inventarje, vodnike in druge pripomočke za uporabo, rešuje strokovna vprašanja, objavlja arhivske vire in raziskave, skrbi za hrambo in materialno varovanje arhivskega gradiva.

Arhivist mora imeti opravljen strokovni izpit, pred tem pa imeti ustrezno izobrazbo in opravljeno pripravništvo.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020