Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Arhivski sodelavec

Arhivski sodelavec opravlja strokovna dela v arhivih; med drugim prevzema in strokovno obdeluje arhivsko gradivo, dela z uporabniki arhivskega gradiva in rešuje vloge strank, vodi ustrezne evidence in sodeluje pri drugih zahtevnih arhivskih delih.

Arhivski sodelavec mora imeti opravljen strokovni izpit, pred tem pa imeti ustrezno izobrazbo po študijskem programu prve stopnje ustrezne smeri in opravljeno devetmesečno pripravništvo oziroma usposabljanje.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.