Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Naloga konservatorsko-restavratorskega tehnika je fizično ohranjanje kulturne dediščine za sedanje in bodoče generacije. Konservatorsko-restavratorski tehnik prispeva k razumevanju kulturne dediščine v smislu njenega estetskega in zgodovinskega pomena in njene fizične celovitosti. Pomaga pri izvajanju diagnostičnih preiskav, konservatorski in restavratorski obdelavi predmetov kulturne dediščine in pri dokumentaciji vseh opravljenih postopkov na njih.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021