Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odgovorna oseba za izvajanje usposabljanja za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki

Odgovorna oseba za izvajanje usposabljanja za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki je oseba, ki je ustrezno izobražena, ima vsaj 5 let delovnih izkušenj, ima opravljene zahtevane strokovne izpite in/ali ima pridobljene zahtevane certifikate.

Pogoji

 • Predavatelji za posamezne strokovne teme morajo imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen tudi, če je predavatelj sodni izvedenec s področja strokovne teme.

  Pravne podlage

 • Predavatelji morajo imeti vsaj pet let delovnih izkušenj s področja, ki ga bodo predavali. Predavatelj za področje varnosti in zdravja pri delu mora poleg tega imeti še opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu.

  Pravne podlage

 • Praktično usposabljanje za minerje lahko izvaja oseba, ki ima potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za tehničnega vodjo po predpisih, ki urejajo rudarstvo ter veljaven certifikat o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki.

  Praktično usposabljanje za izvajalce ognjemetov lahko izvaja odgovorna oseba izvajalca ognjemetov, ki ima veljaven certifikat o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki.

  Praktično usposabljanje za izvajalce uničevanja eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov lahko izvaja odgovorna oseba izvajalca uničevanja eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, ki ima veljaven certifikat o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki.

  Pravne podlage

Zadnja sprememba:
12. 8. 2022