Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odgovorna oseba za opravljanje poskusov

Odgovorna oseba za opravljanje poskusov mora imeti ustrezno izobrazbo, delovne izkušnje in ni hkrati tudi oseba za notranjo kontrolo kakovosti.

Odgovorna oseba skrbi za vpeljavo, izvajanje in dopolnjevanje SOP.

Dobro mora poznavati EPPO smernice in skrbeti za izdelavo poročila o opravljenih poskusih.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.