Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin za izdajo rastlinskih potnih listov

Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin za izdajanje rastlinskih potnih listov je fizična oseba, ki je zadolžena za izdajanje rastlinskih potnih listov in izpolnjevanje predpisanih obveznosti. Biti mora ustrezno strokovno usposobljena, kar pomeni, da ima ustrezno izobrazbo ali ustrezne delovne izkušnje in opravljeno usposabljanje iz zdravstvenega varstva rastlin.

Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin je lahko:

 • imetnik rastlin in rastlinskih proizvodov sam ali
 • oseba, ki je v rednem delovnem ali pogodbenem razmerju pri imetniku in v njegovem imenu opravlja in izpolnjuje obveznosti registriranih imetnikov in obveznosti pri izdajanju rastlinskih potnih listov.

Pogoji

 • Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin mora imeti v primeru, da se za rastline in rastlinske proizvode zahteva rastlinski potni list:

  • višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, smer agronomija, ter eno leto delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distribuciji ali uvozu rastlin in rastlinskih proizvodov, ali
  • srednješolsko izobrazbo kmetijske smeri ter 3 leta delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distribuciji ali uvozu rastlin in rastlinskih proizvodov, ali
  • 5 let delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distribuciji ali uvozu rastlin in rastlinskih proizvodov.

  V primeru,da odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin zastopa imetnika in izdaja rastlinske potne liste v njegovem imenu:

  • višješolska ali v isokošolska izobrazba, smer agronomija, ter eno leto delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distribuciji ali uvozu zadevnih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov.

  Dokazila


  Pravne podlage

 • Za odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin je obvezno osnovno in nadaljnje usposabljanje iz zdravstvenega varstva rastlin. Osnovno usposabljanje obsega tečaj in pisno preverjanje znanja. Tečaj traja najmanj 15 šolskih ur.

  Preden kandidat pristopi k pisnemu preverjanju, se mora udeležiti tečaja.

  PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

  Kandidat se za osnovno usposabljanjeter preverjanje znanja iz zdravstvenega varstva rastlin prijavi pri pooblaščenemu izvajalcu usposabljanja. Kandidat se prijavi s prijavnico.

  PREVERJANJE ZNANJA Po zaključenem osnovnem usposabljanju se kandidat prijavi na enega izmed najmanj treh razpisanih izpitnih rokov pisnega preverjanja znanja. Prvi rok je razpisan najpozneje 30 dni po zaključenem osnovnem usposabljanju. Za vsak izpitni rok se imenuje tričlansko izpitno komisijo. Kandidat pristopi k preverjanju znanja z osebnim dokumentom, s katerim dokaže svojo identiteto. Kandidat, ki uspešno opravi strokovno usposabljanje prejme potrdilo o pridobitvi znanja iz zdravstvenega varstva rastlin s strani izvajalca usposabljanja.

  Potrdilo velja tri leta od njegove izdaje in se podaljša za 3 leta, če se kandidat pred potekom njegove veljavnosti udeleži obnovitvenega tečaja.

  Stroške usposabljanja in preverjanja znanja nosi za kandidata prijavitelj oziroma kandidat sam, če ni zaposlen pri pravni osebi ali zasebniku. Ceno usposabljanja zajema strošek gradiva.

   

   

  Dokazila

  Potrdilo o pridobitvi znanja iz zdravstvenega varstva rastlin

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

  Pri Hrastu 18
  5000 Nova Gorica

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021