Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin

Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin je fizična oseba, ki je ustrezno strokovno usposobljena. To pomeni, da mora imeti ali ustrezno izobrazbo ali ustrezne delovne izkušnje.

Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin je lahko:

  • imetnik rastlin in rastlinskih proizvodov sam ali
  • oseba, ki je v rednem delovnem ali pogodbenem razmerju pri imetniku in v njegovem imenu opravlja in izpolnjuje obveznosti registriranih imetnikov in obveznosti pri izdajanju rastlinskih potnih listov.

Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin mora pregledovati zemljišča in gojene rastline, vključno z obdelovalnimi površinami (polja, nasadi, drevesnice, vrtovi, rastlinjaki). Naloge odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin zajemajo tudi pregledovanje prosto rastočih rastlin, prostorov za skladiščenje, predelavo in hrambo rastlin in rastlinskih proizvodov. Nadzor mora imeti nad sredstvi za prevoz rastlin in rastlinskih proizvodov ter drugimi nadzorovanimi predmeti, ki jih ima v lasti ali drugi uporabi z namenom ugotavljanja pojava in širjenja škodljivih organizmov.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Čezmejno/občasno opravljanje poklica ni definirano.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021