Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odgovorna strokovna oseba dobavitelja gozdnega reprodukcijskega materiala

Odgovorna strokovna oseba je fizična oseba, ki je odgovorna za izpolnjevanje predpisanih obveznosti dobavitelja. 

Odgovorna strokovna oseba mora biti redno zaposlena pri dobavitelju oziroma opravljati naloge strokovne osebe na podlagi pogodbe in izpolnjevati pogoje glede strokovne usposobljenosti. 

Dobavitelj, ki je fizična oseba, je lahko hkrati odgovorna strokovna oseba, če izpolnjuje pogoje glede delovnih izkušenj.

Pogoji

 • Pogoji glede strokovne usposobljenosti odgovorne strokovne osebe so:

  a) pogoji glede ravni izobrazbe v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja, so:

  • najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali
  • najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. 1. 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven;

  b) pogoji glede delovnih izkušenj pri pridelovanju oziroma trženju reprodukcijskega materiala in sicer:

  • izobrazba na področju gozdarstva in lova (0821): vsaj 1 leto ali
  • izobrazba na sorodnih področjih: vsaj 3 leta.

  Za izobrazbo na sorodnih področjih se štejejo:

  a) biološke in sorodne vede (051),

  b) kmetijske vede (081),

  c) interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (088).

  Odgovorna strokovna oseba dobavitelja, ki se ne ukvarja s pridelovanjem reprodukcijskega materiala, izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti, če ima najmanj srednješolsko izobrazbo katere koli smeri in najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju dejavnosti dobavitelja.

  Dokazila

  • Izjava o delovnih izkušnjah

  Pravne podlage