Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Osebje, pooblaščeno za preglede skladnosti komponent interoperabilnosti v železniškem prometu

Priglašen organ mora imeti zaposleno osebje za ugotavljanje skladnosti komponent interoperabilnosti.

Osebje pooblaščeno za preglede je odgovorno za opravljanje postopkov pregledovanja in ocenjevanja skladnosti komponent interoperabilnosti.

Osebje, ki opravlja preglede, mora biti neodvisno in ne sme biti plačano glede na količino opravljenih preverjanj in ne na podlagi rezultatov teh preverjanj.

Osebje organa je zavezano k poklicni molčečnosti glede vsega, kar spoznajo med izvajanjem svojih dolžnosti.

Osebje, pooblaščeno za pregled, mora biti ustrezno tehnično in poklicno usposobljeno, mora zadovoljivo poznati pravila v zvezi z nalogami, ki jih opravlja, in mora biti ustrezno usposobljeno za sestavo certifikatov, zapisov in poročil.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.