Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni delavec za opravljanje obdobnih preiskav

Strokovni delavec za opravljanje obdobnih preiskav opravlja strokovne naloge s področja opravljanja obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju. Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko opravlja strokovne naloge s tolikšnim številom zaposlenih strokovnih delavcev, ki so zaposleni za nedoločen čas s polnim delovnim časom in izpolnjujejo spodaj napisane pogoje, da so strokovne naloge opravljene v skladu z metodologijami iz vloge.

Strokovni delavec mora biti usposobljen za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu in se mora v skladu z akti delodajalca stalno strokovno usposabljati in izpopolnjevati. Usposobljenost za opravljanje strokovnih nalog se presoja glede na vrsto dejavnosti, ki jo opravlja delodajalec, ter vrste in stopnje tveganj za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom in glede na število zaposlenih delavcev pri delodajalcu.

Strokovni delavec mora imeti ustrezno izobrazbo, vsaj tri leta primernih delovnih izkušenj in opravljen celotni strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021