Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni sodelavec za opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin

Strokovni sodelavec, ki opravlja naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje na fitosanitarnem področju.

Z izvajalcem javne službe mora biti v delovnem ali pogodbenem razmerju.

Pogoji

 • Strokovna oseba, ki opravlja naloge javne službe, mora:

  • imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo biotehniške smeri in
  • najmanj pet let delovnih izkušenj na fitosanitarnem področju oziroma izobrazbo, pridobljeno na podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z biotehniškega področja z vsebinami iz varstva rastlin;
  • biti mora strokovnjak s področja nalog, ki se opravljajo kot javna služba.

  Dokazila

  Dokazilo o ustrezni izobrazbi:

  kopija diplomske listine, specializacije, magisterija ali doktorata:

  Dokazilo o delovnih izkušnjah:

  Pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom ali pisna izjava pravne ali fizične osebe, iz katere izhaja, da je posameznik pri njej opravljal naloge s področja javne službe zdravstvenega varstva rastlin

  Oziroma/ali  reference in dokazila o izvedenih delih in objavah na fitosanitarnem področju v zadnjih treh letih

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021