Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni vodja v drugi priznani organizaciji na področju Republike Slovenije v živinoreji

Strokovni vodja v drugi priznani organizaciji, ki deluje na območju celotne RS vodi, organizira in opravlja naloge iz posameznih delov potrjenega rejskega programa.

Strokovni vodja v drugi priznani organizaciji mora imeti ustrezno izobrazbo in delovno izkušnje, strokovno usposobljen in mora izpolnjevati tudi druge pogoje.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Strokovni vodja druge priznane organizacije ne sodi v poklicno direktivo. Čezmejno opravljanje poklica v tem primeru ni možno.