Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Tuji dopisniki so novinarji, fotoreporterji in radijski, televizijski in filmski snemalci, ki so, ne glede na njihovo državljanstvo, redno zaposleni pri tujem izdajatelju medija ali pri tuji tiskovni agenciji, ali pa imajo s tem izdajateljem oziroma agencijo sklenjeno pogodbo in nameravajo v Sloveniji svojo dejavnost izvajati najmanj tri mesece.

Pogoji

 • Tuji dopisnik se mora pred začetkom opravljanja dejavnosti v Sloveniji vpisati v register tujih dopisništev in tujih dopisnikov.

  Z vpisom tuji dopisnik pridobi akreditacijo v Republiki Sloveniji. Predlog za vpis v register vloži uprava tujega medija ali tuje tiskovne agencije pri Ministrstvu za kulturo.

  V predlogu za vpis tujega dopisnika v register morajo biti navedeni naslednji podatki:

  • ime in priimek dopisnika,
  • datum, kraj in država rojstva,
  • državljanstvo,
  • država, kraj in datum izdaje ter številka potnega lista oziroma številka osebne izkaznice, če je tuji dopisnik državljan Republike Slovenije,
  • kraj in naslov stalnega prebivališča v tujini, kadar gre za tujega dopisnika, ki občasno biva v Republiki Sloveniji.

  Za vpis v register lahko izjemoma zaprosi tudi tuji dopisnik, ki ni zaposlen pri tuji tiskovni agenciji ali izdajatelju tujega medija in nima sklenjene ustrezne pogodbe za izvajanje dejavnosti, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  • če vloži predlog za vpis v register z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, razen dokazila o zaposlitvi pri tuji tiskovni agenciji oziroma pri izdajatelju tujega medija oziroma ustrezno pogodbo, ki jo je za izvajanje dejavnosti sklenil s tuji tiskovno agencijo ali izdajateljem tujega medija,
  • če vlogi priloži dokazilo, da dejansko sodeluje s tujo agencijo ali tujim medijem,
  • če predloži mednarodno novinarsko izkaznico.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020