Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Teoretični del usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil, ki obsega poučevanje s področja predpisov o varnosti cestnega prometa, osnov delovanja naprav in opreme na motornem vozilu, psihologije v cestnem prometu in prometne etike, smejo v šoli vožnje poučevati samo učitelji predpisov, ki imajo veljavno dovoljenje za učitelja predpisov ali učitelji vožnje z veljavnim dovoljenjem za učitelje vožnje, ki imajo najmanj izobrazbo, pridobljeno po višješolskih študijskih programih.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021