Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Veterinarski pomočnik

Veterinarski pomočnik je oseba z ustrezno izobrazbo, ki pod nadzorom in po navodilih veterinarja opravlja posamezna veterinarska opravila, kot so:

 • zaščitno cepljenje žival;
 • aplikacije zdravil živalim;
 • odvzem krvi, mleka in iztrebkov za laboratorijske preiskave in opravljanje tehničnih del preiskave na kokošji tifus;
 • odvzem vzorcev in opravljanje trihinoskopije;
 • osemenjevanje živali in vodenje evidence osemenjevanja;
 • razporejanje zdravil in medicinskih pripomočkov za uporabo v veterinarski medicini;
 • pripravljanje razkužil in insekticidov ter opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije;
 • odvzem semena in pripravo osemenjevalnih doz pod nadzorom veterinarja;
 • laboratorijski pregled semena na oploditveno sposobnost;
 • opravljanje veterinarskih storitev, kot sta kastracija pujsov in korekcija parkljev;
 • dehelmitizacijo in feruminizacijo prašičev;
 • opravljanje rutinskih laboratorijskih preiskav in storitev;
 • rutinske parazitološke preiskave;
 • vodenje evidence in dokumentacije ;
 • pomoč pri operacijah in priprava kirurškega instrumentarija;
 • označevanje živali - čipiranje, številčenje.

Veterinarska organizacija lahko glede na naravo in obseg dela namesto veterinarskega pomočnika zaposli veterinarja.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.