Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Visokošolski sodelavec

Visokošolski sodelavci sodelujejo pri izvajanju izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in umetniškega dela.

Nazivi visokošolskih sodelavcev so:

  • asistent,
  • bibliotekar,
  • strokovni svetnik,
  • višji strokovni sodelavec,
  • strokovni sodelavec,
  • učitelj veščin.

Asistenti so izvoljeni v naziv za obdobje treh let. V ostale nazive so visokošolski sodelavci izvoljeni za dobo, ki je določena v statutu visokošolskega zavoda.

Kandidati so lahko izvoljeni v nazive za področja, ki jih opredeli visokošolski zavod.

Kandidat je lahko izvoljen v naziv za eno ali več področij.

 

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021