Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Visokošolski učitelj

Visokošolski učitelji so nosilci izobraževalnega, umetniškega in raziskovalnega programa. Pri svojem delu sledijo in prispevajo k razvoju znanosti, umetnosti in stroke na področju, za katerega so izvoljeni, samostojno razvijajo določeno področje znanosti, umetnosti oziroma stroke in skrbijo za prenos tega znanja.

Nazivi visokošolskih učiteljev so:

  • redni profesor,
  • izredni profesor,
  • docent,
  • lektor (za izvajanje jezikovnega pouka);

za izvajanje visokošolskih strokovnih programov tudi:

  • višji predavatelj,
  • predavatelj.

Visokošolski učitelji z izjemo rednih profesorjev, so izvoljeni v naziv za obdobje petih let. 

Redni profesorji so izvoljeni v trajni naziv.

Kandidati so lahko izvoljeni v nazive za področja, ki jih opredeli visokošolski zavod.

Kandidat je lahko izvoljen v naziv za eno ali več področij.

Kandidat je lahko izvoljen v naziv, če ima ustrezno izobrazbo in preverjene pedagoške sposobnosti ter izpolnjuje ostale pogoje, določene v Minimalnih standardih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.