SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Visokošolski učitelji so nosilci izobraževalnega, umetniškega in raziskovalnega programa. Pri svojem delu sledijo in prispevajo k razvoju znanosti, umetnosti in stroke na področju, za katerega so izvoljeni, samostojno razvijajo določeno področje znanosti, umetnosti oziroma stroke in skrbijo za prenos tega znanja.

Nazivi visokošolskih učiteljev so:

  • redni profesor,
  • izredni profesor,
  • docent,
  • lektor (za izvajanje jezikovnega pouka);

za izvajanje visokošolskih strokovnih programov tudi:

  • višji predavatelj,
  • predavatelj.

Visokošolski učitelji z izjemo rednih profesorjev, so izvoljeni v naziv za obdobje petih let. 

Redni profesorji so izvoljeni v trajni naziv.

Kandidati so lahko izvoljeni v nazive za področja, ki jih opredeli visokošolski zavod.

Kandidat je lahko izvoljen v naziv za eno ali več področij.

Kandidat je lahko izvoljen v naziv, če ima ustrezno izobrazbo in preverjene pedagoške sposobnosti ter izpolnjuje ostale pogoje, določene v Minimalnih standardih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021