Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zasebni športni delavec

Zasebni športni delavec je posameznik, ki izpolnjuje pogoje o izobrazbi ali usposobljenosti in je vpisan v razvid zasebnih športnih delavcev.

Pogoj za pridobitev statusa zasebnega športnega delavca je ustrezna izobrazba ali ustrezna usposobljenost za opravljanje te dejavnosti.

V kolikor izpolnjujete zgoraj navedeni pogoj lahko opravljate dejavnost bodisi kot dejavnost z vpisom v razvid zasebnih športnih delavcev ali pa se registrirate kot samostojni podjetnik (s.p.). V obeh primerih se lahko odločite za ugotavljanje davčne osnove ali po dejanskih odhodkih in dejanskih prihodkih ali pa v višini normiranih odhodkov in dejanskih (plačanih) prihodkov.

S statusom zasebnega športnega delavca lahko opravljate zgolj dejavnost, ki jo imate napisano v odločbi, ki jo boste prejeli od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Če izkazujete izpolnjevanje pogojev za več področij, lahko opravljate več dejavnosti, za katere izpolnjujete pogoje.
V praksi to pomeni, da lahko na primer tak status pridobi trener, ki je dokončal Fakulteto za šport ali ustrezno izobraževanje za pridobitev licence trenerja.

Zasebni športni delavecSamostojni podjetnik
Obseg opravljanja dejavnostiOpravlja lahko le tiste dejavnosti, ki so napisane v odločbi MIZŠ. Opravlja in registrira lahko več različnih dejavnosti.
Dodatni zaposleniNe more imeti dodatnih zaposlenih. Lahko ima dodatne zaposlene.

Opis postopka ureditve poslovanja

Pogoji

 • Vpis v razvid se opravi na podlagi predloga za vpis po naslednjem postopku:

  1. Vlogo se vnaša preko aplikacije, ki jo odprete s klikom na povezavi:
  http://app2.sport.si/razvidivloge/OnlineApplication.xhtml?applicationType=ZSD.

  2.    Pri vnosu so neobvezna polja:

  • Pooblastilo (izpolnite samo, če želite, da se odločba vroča na drug naslov ali ime, kot je naslov opravljanja dejavnosti),
  • Točka 4, Pridobljena izobrazba: če nimate izobrazbe s področja športa,
  • Točka 5, Podatki o usposobljenosti: če imate izobrazbo s področja športa in ste izpolnili 4. točko,
  • Točka 6: če licenca ni obvezna za opravljanje dejavnosti.

  3. Ko končate vnos in preverite pravilnost podatkov in s klikom na gumb "shrani" shranite vnesene podatke, s klikom na gumb "tiskaj" pa oblikujete obrazec vloge.

  4. Vlogo natisnite in podpišite.

  5. Izpolnjeno vlogo z obvezno prilogo (kopija potrdila o usposobljenosti ali potrdila o izobrazbi na področju športa) je potrebno poslati v elektronski obliki na naslov glavne pisarne ministrstva gp.mgts@gov.si ali v pisni obliki na naslov:

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  Direktorat za šport
  Kotnikova ulica 5
  1000 Ljubljana

  Obravnavajo se samo popolne vloge (pravilno izpolnjeni obrazci s prilogami).

  Vloge, ki ne bodo imele izpolnjene rubrike pooblastilo bodo vročene izključno na naslov predlagatelja (športnika).

  Vlagatelj se vpiše v razvid za nedoločen čas, mora pa pristojni organ redno, v roku 30 dni, obveščati glede sprememb v zvezi s pogoji za vpis v razvid.

  Obvestilo vlagateljem glede obdelave osebnih podatkov (GDPR)

  Izbris iz razvida zasebnih športnih delavcev

  POZOR!

  Z izbrisom preneha pravica do obveznih oblik zavarovanja: zdravstvenega, invalidskega, pokojninskega.

  Izbris iz razvida se opravi na podlagi predloga za izbris po naslednjem postopku:

  1. Izpolnite obrazec, ki ga najdete na: Predlog za izbris iz razvida zasebnih športnih delavcev

  2. Pri vnosu je neobvezno polje pooblastilo. Izpolnite samo, če želite, da se odločba vroča na drug naslov ali ime, kot je naslov opravljanja dejavnosti.

  3. Ko končate vnos in preverite pravilnost podatkov vlogo natisnite in podpišite.

  4. Izpolnjeno vlogo z obvezno prilogo (kopija potrdila o usposobljenosti ali potrdila o izobrazbi na področju športa) je potrebno poslati v elektronski obliki na naslov glavne pisarne ministrstva gp.mgts@gov.si ali (izjemoma) v pisni oblik na naslov:

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  Direktorat za šport
  Kotnikova ulica 5
  1000 Ljubljana

  Vloge poslane po faxu ali na druge elektronske naslove ne bodo obravnavane.

  Obravnavajo se samo popolne vloge (pravilno izpolnjeni obrazci) v elektronski obliki poslane na naslov glavne pisarne ministrstva gp.mgts@gov.si.

  Vloge, ki ne bodo imele izpolnjene rubrike pooblastilo, bodo vročene izključno na naslov predlagatelja.

  Kontaktna oseba:

  g. Marko Rajšter
  E: marko.rajster@gov.si
  T: 01 400 36 15

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Za čezmejno/občasno opravljanje poklica panožna športna zveza oceni posameznika ali ustreza zahtevanim pogojem.